کلیسای جامع داستان خوبی داشت.

و کارور.ریموند کارور که از دیشب علاقه مند شدم به خواندنش

کارور نویسنده ی آمریکایی خوبی ست که می شود

با شخصیت داستانهایش همذات پنداری کرد.

چند روز پیش که من و میم (میم که جزیی از من است) در شهر کتاب

می چرخیدیم و بالا پایین ی رفتیم کتابی را پیدا کردیم که خیلی

وقت پیش به عنوان جذابش برخورده بودیم و کتاب را پیدا نکرده

بودیم. خب بله.

ریچارد برتیگان و کتابش(پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد)

از اینها گذشته...ما ..من و میم انسانهایی هستیم با موی فر.

 

گاف:گه خوردم.می بخشید ما را.

/ 0 نظر / 3 بازدید