دریده ام نگاه را..

 

باشد اصلا انگلیس گه ما خوب ما عالی ما جیگر طلا باشه باشه

کثافت ها می رینند در اعصاب فقط.بلاگهای کثیف .عنوان های کثیف مغزهای

کثیف..اه اه اه اه

بیخیال.

میم شهرام ناظری گوش می کند و می دانید به این فکر می کند که ظهر

یک دفعه ای از روی تخت پرید و خواست بنویسد در بلاگش که احتمالا آن موجود

مزاحم درونش مانع اش شد که چرند می نویسی..می خواست چه بگوید یادم

نیست آها در مورد خاطرات بود اینکه یاد آوری چیزی تخمی ست.

می خواهد بگوید خواب های بدش هنوز پابرجا مانده اند..کم شده اند ولی هنوز

می بیندشان و این خواب دیدن های تخمی چندش آور 2 سال است که ذهن

میم را ترک نمی کند بگذارد برود.

اینکه میم در هر 2 سال ـ خوابهایش قاتل بوده باشد چیز جالبی نیست ..

آدمکشی های خوابهایش او را می ترساند.

هــــــــــــــــــــــــــــــای آهــــ‌ـ ـــ‌ ــــــای (همین جوری)

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرفره

میم در مورد خوابهات: کار کاره انگلیسه:)