روز شلوغ .

 

 

 

 

و میم هی فرهنگ و تمدن خوانده و دارد بالا می آوردو حس میکند هیچ چیز

بلد نیست . فردا امتحان دارد وروز بعدش هم تربیت بدنی آن هم تئوری آن

هم مزخررررررررررررررررررررررررف. خدا به دادش برسد .

 

میم امیدوار است به نتایج فراخوان عکاسی خبری و آن نمایشگاه نقاشی 

امیدوار استد نتایج اش خوب باشند.

ضمن اینکه فردا هم روز مهم و سرنوشت سازی برای نسی است میم آرزو

میکند همه چیز خوب پیش برود همانطور که نسی میخواهد .

آمین :)

/ 0 نظر / 17 بازدید