سوم شخص

 

 

میم مجوز کوفتی عکاسی را گم کرده و فردا باید برود عکاسی.

لای کتابی گذاشته که یادش نمی آید.اصلا یادش نمی آید هیچ چیز.

فردا دوازده ساعت مدام کلاس دارد و میرود در این بین عکاسی.

چه غلطی کند با اینهمه فراموشی نمیداند.

اتاقش و هزار کار دیگر مانده که باید انجام شود

/ 0 نظر / 15 بازدید