میم از اینکه الان می نویسد حس آنچنان خوبی ندارد

اما برایش خیلی هم مهم نیست.اصلا چیزی وجود ندارد دیگر که برای میم

مهم باشد.

می خواست بگوید که آدم بدجنسی ست.عکسها را نمی فرستد برای خاله اش

که آن ور دنیا چشم انتظار ٢ تا عکس از خانواده اش است.

اما می دانید بدجنس تر از میم هم پیدا میشود.بله آدمهایی که راه را نشانت

می دهند و وقتی که می خواهی حرکت کنی جلویت آنقدر دیوار میچینند

که خودشان هم پنهان میشوند از دیده ها.

.پس کی این مملکت میترکد میرود روی هوا که ریده است به کل هیکلمان؟

..................................................................................................

میدانید چه گوش می کنم الان؟نمی دانید؟ناظری.شهرام ناظری.زیاد قشنگ است

/ 1 نظر / 3 بازدید
بانو

[لبخند] منم موسیقی بگوش‌م...