سال نو/روزنو

 

 

میم کارهایی کرد که نمیکرد .

نمیداند خودش هم.

سال هم نو شد.

خوب است.

باید بهتر شود یعنی.

باید آن چیزهایی که به دردرش نمیخورد را از ذهنش بیرون بیندازد.

مهم نیست.

خوب است لابد که سال نو شده.

فردا میرود عید دیدنی.

امیدوار است خدا صدای او را شنیده باشد امشب.

همین.

حافظ را هم فراموش نکند.

فردا هم باید مشکی بپوشد زیرا شوهر عمه اش فوت کرده که بد است.

خدا نگهدار.

/ 1 نظر / 18 بازدید
Gecko

سال نوت مباركــــــــ[گل]