دی دی (شما نمی دانید/میم میداند اما)

شما نمی دانید آقای کریمی کیست.شما نمی دانید

میم لعنتی ست.لعنتی ست.لعنتی ست که فهمید آقای کریمی اش 

فوت کرده است.فوت که چه کلمه ی گهی ست /آقای کریمی مرد و مغازه اش

را میم دیگر نمی تواند ببیند یعنی تصورش را هم نمی تواند کند/.

آه خدایا خدای ظالم میم حالا چه کسی آن پفک نمکیهای مینو را بفروشد

چه کسی؟ ف/ا/ک

خدایامیم گریه دارد و اینبار نه فقط به خاطر آقای کریمی مهربانش برای اینکه 

حس می کند به اعتقاداتش تجاوز شده است /کاش میم یک دختر سوسول ِ

مو بلوندِ 100 قلم آرایش کرده بود از اینهایی که می گویند من دخمل ناناسم

چه می دانم از ایننهایی که گه اند سر تا پا.از همین هایی که میم روی 

تک تک سلولهایشان می خواهد بالابیاورد.

کاش میم خر بود/کاش خـــــــــــــــــــر بود.آه

/ 2 نظر / 5 بازدید
ahura

بیشتر فهمیدن دردسر های خودشو داره

فرفره

میم اینجور دخترا واقعا تهوع اور هستن