طبیع

 

این ربطی به تو ندارد .

میم خودش می داند .

میم تو کار بدی نکرده ای .

هر چه هم که باشد مربوط است به تو.

این دنیا ,دنیای تک بعدی احمقی ست. 

یک نفر می ماند با خودش .

/ 0 نظر / 18 بازدید