با ما بی وفا تو که نبودی*

میم پاک کرد هر چه را که نوشته بود.

داشت میرید به هیکل خودش و بعد دید خیلی هم مهم نیست اینکه

بیاید بکوبد خودش را در حالیکه فردا باز همان عنی ست که همیشه هست

میم را نمی گویم روزمرگی و زندگی و همه چیز کلا.

دوست دارد برود تئاتر خوب ببیند که این همین الان دلش می خواهد خیلی

میم پست جدید -ش- را می خواند که بد جور حالش گرفته شد.

-ش- که تنها تصورش از میم این است که او بد خلق است .

.میم بد نیست .بدجنس نیست.گه نیست.عوضی نیست.یعنی سعی 

می کند نباشد .میم تنها یاد نگرفته .یاد نگرفته است که کمی انعطاف پذیر تر

رفتار کند.

 

× نامجو گوش می دهد طبق معمول

/ 0 نظر / 4 بازدید