می دونم داشتن یه شماره ی مزخرف اونقدرا  سخت و مهم نبود.
من سخت گرفتم همیشه.دهن خودم رو سرویس کردم و فکر کردم
چه کار خوبی دارم میکنم.
اما اینا شده هدفم.عقایدم.
نمی تونم که تغییرشون بدم.مثل سرطان.
می تونی نداشته باشی؟نمی تونی.
من خسته ی واقعی ام.خسته ی واقعی ـ واقعی
خسته از روزهایی که همه اشون کپی..پـِیست شدن.
داشتن 100 هزارتا دوست و رفیق چیز عجیبی نیست
تخمی ست بیشتر
من نخواستم تخمی باشم فقط.
به درک به دررررررک که الان اینجوری ام.
کسی به همون تخمی که ازش صحبت کردم هم نمی گیره
حتی مرغ.

/ 0 نظر / 3 بازدید