خوب است که میم مجبور نیست شنبه ها صبح زود بلند شود

یا مثلا اینکه واحدهایی که باید بگذراند همه گی آبعلی تشکیل میشود

و آنجا محیط بهتری دارد و کسی کاری به کارِ شما ندارد هرچند که مسیر

سخت باشد اما مهم نیست.

برای میم سخت است تا به تعادل برسد اما نسبی بودن آن هم باعث

میشود میم اینقدر وحشی نباشد :‌ )

روزی می آید که مینویسد: همه چیز خوب است.

فعلا دلش می خواهد بگوید اینجا را با تمام مخاطبانش دوست دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید