1391

 

می دانم تمام حرفهای آن شب برای تو بود میم.

 

میم بیا و برگرد به آنچه که بودی.

گمان کن یک سال است که به هیچ چیز نگاه هم نکرده ای.

میم بیا و رها شیم.بیا /همراهم بیا..که این همان راه بهتر  است که میخواهی.

/ 0 نظر / 3 بازدید