میم سخت نمیگیرد.

 

میم  به بانو اس ام اس میدهد.

بانو مخاطب خوب میم بود .اولین مخاطبش.

دوستش دارد وقتی خوشحالی اش واقعی است.

میم آدم های واقعی را دوست دارد.

بانو از آن هایی ست که تمام احساساتش حقیقی ست.

مثل آقای(الف) . دوست فیس بوکی مشترک نسی و میم.

و مثل خیلی های دیگر..

تظاهر مزخرف است/دردناک است/زخم میکند ادراک آدم ها را/می گذارد

گند بزنید به خودتان و بعد شخصیتتان را تغییر میدهد/عوض میکند شما را

و در آخر هم آرام میگذارد میرود/تظاهر احمق است اصلا/.

/ 2 نظر / 3 بازدید
تاریک

ما که سراسر تظاهریم که بد ترینیم . سلاممون و لبخندمون و خداحافظیمون هم حتی تظاهره ....

عسل

با این پستت شدیدا موافقم.تظاهر دروغ است و آدم متظاهر دروغگو [خنثی]