میم می داند

میم  می نویسددر حالیکه عن اش به زودی در خواهد آمد

می داند راه گه اشتباهی را میرود

می داند قدرت نه گفتن ندارد

می داند آدم گهی ست که تنها فکـــــــــــر می کند کار خوبی دارد انجام میدهد

می داند کار خوبی انجام نمی دهد راستش

قدرتش را ندارد بگوید نه/نمی خواهم/نیستم/مردم/گه یا هر چیز دیگری

اعتماد بهنفسی که کسی به میم هدیه اش نمیدهد.

ف مثل ف...ا...ک

/ 2 نظر / 3 بازدید
آزاد

:::;"/|: سلام دوست گرامی ، با یک مطلب جدید بروز هستم . فرصت داشتید خوشحال می شوم یک سری بزنید . پیروز باشید ,;

فرفره

مشککل اعتماد به نفس چیز بدیه میم منم دارمش:( یعنی مشکل عدم اعتماد به نفس و دارم نه خودشو :( چی گفتم؟ نفهیدم خودمم انقد که لقمه رو پیچوندم