عنی

میم سریع می نویسد.

مینویسد از خودش بدش می آید

خیلی بدش می آید حتی/.

دوست دارد بگوید گه خوردم و تمام کند همه چیز را

ریده شده است به هیکلش

کاش امروزش الان نبود/...

کاش

میم ریده ای و روزی که همه چیز معلوم شود نه تنها تشکری

نخواهد شد از تو بلکه همه خواهند گه زد به تو و اعتقاداتت

/ 0 نظر / 3 بازدید