دنیای ترسناک میم.

 

 

میم تند تند مینویسد چون خیلی مهم نیست و حوصله ی نوشتن ندارد.

داشت فکر میکرد دانشگاه تمام شود چکار باید بکند؟

خیلی وحشتناک است این را نمیگوید برای اینکه مثلا خیلی پولدار است یا

اصلا به کار احتیاج ندارد ..این را گفت چون انگار هیچ 4 سالی نگذشته انگار

که دارد وارد دوران میانسالی میشود و انگار تاریخ مصرفش دارد به سر می آید

اوه چه حس عمیقاااا وحشتناکی .


_گمان میکنم دنیا را هر روز دارم برای خودم ترسناک تر میکنم و دنبال یک من

جوانی هستم که حالا دارد میگذارد میرود..دارم میترسم همین الان هم :(

 

/ 0 نظر / 18 بازدید