میم مدیریت مطالب قبلی را میزند ..یک بار.

و حذف می کند بخشی از متن قبلش را.

او استاد حذف کردن نوشته هایش است.

انگار او را کسی تعلیم داده باشد تا همیشه

خودش را حذف کند و میم برای این آمده بود اینجا بنویسد.

بله.

شاش میم در دستشویی نیامده یخ می زند چون دستشویی همچین جایی ست.

یا او برنامه می ریزد با خودش و می ریند به همه اشان چون همچین آدمی ست.

ریسک کردن را دوست دارد ها  اما ریسک عقلانی را خیر.

می دانید  الان دوست داریم به کافه ی درب و داغونی برویم

و یک فنجان قهوه بخوریم یا هات چاکلت که داغ باشد و  فکر نکنیم

به همه چیز مدام.مدام.مدام تا آنجا که به فاک رویم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
بانو

تو چرا خودآزاری آخه...