خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم

 

 

میم این پست را حذف میکند .

چون از هر چیزی که گفت یک دفعه ای بدش آمد.

:)

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
مهدی

میام اینجآ کلا ادبیآت کآمن گذاشتنم تغیر میکنه ! (الان دارم با تغیر مبآرزه میکنم ) میخوانیمتآن منتهآ خآموش !

مهدی

مهدی آهنگ زیآد می گذارد کدام آهنگ ! ؟ :)