.

میم غصه دارد(نقطه)

میم گریه دارد(نقطه)

الکی دارد می خندد(نقطه)

حالش ریدمان شده است(نقطه)

باید موقع خواب صورتش را فشار دهد در بالشت که صدایش در نیاید(نقطه)

تمام شده است -میم- (نقطه)

/ 1 نظر / 3 بازدید
فرفره

:( چرا این روزا همه چی واسه همه بهم ریخته ست ؟؟؟ مثل اینکه حوصله خدا هم سر رفته و رو فرم نیست که ماها هم اینجوری شدیم