وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا

هوا همان طوری ست که دلخواه میم است.

گاهی این طور می شود.میم این روزها خوب است

یعنی سعی می کند که باشد.دلش می خواهد خیلی فکر نکند که کار ـ

جالبی نیست.یادش نمی آید دیشب چه خوابی میدیده است که او را

تحت تاثیر قرار داده بود.

میم این هوا را دوست دارد اما از دست نسی ای که فردا میرود سمنان

عصبانی می شود و می گذاردش می آید اینجا..آه

میم این هورا را دوست دارد اما حالش از دین و مذهب و قانون ـ تخمی

بهم می خورد.

بله میم دوست دارد ...اما همین الان چند نفر همزمان در مغز

.... او زر زر می کنند

/ 1 نظر / 11 بازدید