http://www.xat.ir/download.php?img=1984

از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب

 شاید تو می خواهی مرا در کوچه ا امشب

پشت ستون سایه ها روی درخت شب

می جویم اما نیستی در هیچ جا امشب

ای ماجرای شعر و شبهای جنون من

آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب

می دانم آری نیستی اما نمی دانم

بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب

.

بله.این آهنگ از آنهایی ست که تاثیر می گذارد از آنهایی که فرو

میرود در اعماق مغزت.و میم هم که عاشق چنین موسیقی های نابی ست.

اصلا میم امشب حرف نمی زند که موسیقی توی گوشش نمیگذارند

بس که احساساتیش کرده اند.وای.وای.وای

فقط همین را می گوید و میگذارد میرود از این جا.

نمی دداند .نمی داند روزی خواهد آمد که حقیقتا کسی بفهمد میم چه دارد می گوید؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید