تصویرهای گذرا/چشم های عوضی.

 

بعد آن فیلم لَست نایت فیلم خوبی بود.

معمولی بود اما یک چیزهای خوبی داشت.مثلا شخصیت تاثیر گذار آن

یارو که میم را خیلی بیهوده یاد ٍ -صاد- می انداخت .

اه. میم یک جوری است الان. یک جوری که توضیح ندارد حتی.

شاید برود توی آن تقویم در تاریخ امروزش چیزی بنویسد.

بنویسد مثلا من یک جوری ام که نمی دانم چه جوری ست.

 

-این عکسش را هم دوست دارد میم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
psychotic

صاد و یک شخصیت های مجهولی هستن کلا یا میم قبلا درباره شون توضیح داده؟