بنویس تا رها شوی.

هی میم خدا سایه ی نوشتن را از سرمان کم نکند.آن هنگام که میتوانیم ناچیز ترین و شخصی ترین احساساتمان را آنگونه میان ظرفی از کلمات بریزیم که کسی باز هم هیچ نفهمد..میم تو مجبوری به یک سال پیش بازگردی،مجبوری میم..

/ 1 نظر / 4 بازدید
حریم جزیره عشق islandlo7e

بهترین!وقتی که تو به دنیا آمدی داشت بارون می آمد.اما هوا ابری نبود آخه فرشته ها داشتند گریه میکردند چون یکی از آنها گم شده بود.