میم پنهان نشو.

 

 

 

 

میم کمی زمان میخواهد همه چیز.

بگذار زمانش طی شود.آنوقت تصمیم بگیر.

هی میم در همین مدت فکر کنبه چیزهایی که باید بازگو  کنی.

بیندیش که آیا همه چیز واقعی و درست بوده یا خیر.

میم خودت باش در هر حال.لازم است که بنویسی و تصمیم بگیر.

هی میم تو حق انتخاب داری و کاملا آزادی .کاملا.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
طلا

میم حرف اینو گوش کن چقد خوب باهات حرف میزنه!