میم توانایی گذشته ات را برای حل کردن از دست نده.زندگی همین است .

 

 

میم رفت بلبل را دید امروز و کلی بوسه بارانش کرد.

بعد آمد خانه در حالیکه جواب آزمایش جواب خوبی بود اما علت مشخص نبود

و میم بیخیال که این روزها به شدت استرسی شده و نگران.

البته میداند موضوع مهمی نیست.

بیشتر فکر میکند که چقدر احمقانه داریم زندگی میکنیم و این زندگی کردن

به تار موی یک بچه بز تازه بدنیا آمده میماند.عق برانگیز و نازک.

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرجان

میم جانم ...