مهمانی مزخرف است جمعه .

مزخرف نیستند آدمهایش اما میم نه حال ـ مهمانی رفتن را دارد و نه لباسش را.

امروز کلاس زبان نرفت نه اینکه خودش خواسته باشد خانم ابراهیمی مهربان ـ

بی اعتماد به نفس از او خواسته بود.

میم دلش می خواهد برود گیلان.در آن خانه های چوبی ـ آرزوهایش زندگی کند

همین دیگر چیزی نمی خواهد اصلا

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
IVI

salam lotfan bia