آسمان با

 

 

آخر آدم به این چه بگوید؟

هی میم میگوید کاش تمام نمیشد. ولی میشود.و مدام تمام میشود

و این بد است.

شنبه ممکن است بلبل بیاید اینجا.دل میم تنگ میشود حتی اگه چند ساعتی

از او دور باشد. دل میم برای کف دست اسفنجی اش و صداهایی که به تازگی

یاد گرفته در بیاورد تنگ است.

همین میمی که تصوری از خیلی چیزها ندارد و این آزارش میدهد.

/ 0 نظر / 19 بازدید