بلبلی .

 

 

989 تا پست.

خیلی زیاد است میم . نه؟

میم میگوید بله .. 

هنوز به دلهره میکشاند میم را دو چیز .

یکی فکر کردن به اینکه چطور مدتی را برای رفت و آمد به خانه ی تو میگذاشت

میرفت.می آمد ..هر چه .تنها یک سیاهی را بخاطر می آورد .

 

دوم خواندن چیزهایی که واقعی ست اما نه هرچیز واقعی ای.میم دقیقا 

میتواند بگوید کدام نوشته را ..اما نمیگوید چون لابد فکر میکند اینطوری 

درست تر باشد .

 

میم از خیلی چیزهای دیگر هم دلهره میگیرد اما فعلا یادش نمی آید یا

اینکه نمیخواهد بگوید.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید