دینگ دینگ دینگ

دیشب به شخصیت میم انگار که توهین شده باشد رفت و فیس بوک

جمله ای نوشت که خودش حال کرد با آن نوشت:دنیایی که رفتارهای حیوانی اش

بیشتر باشه دنیایی تخمی ست البته این  بخشی از جمله اش بود.

این ها مهم نیست.مهم این است که امروز فیلم فریدا کالو را دید و حال کرد

یا اینکه پرچم های در اهتزاز مونه را خیلی نگاه کرد و بعد زیاد فکر کرد

به اینکه وقتی هدفی را رها می کنید آن هدف گه تر از این است که شما

را بیخیال شود.خفتتان را می چسبد و فقط در این صورت است که به

اهداف و آرزوهایتان میرسید در غیر این صورت انرژی مثبت و اینها

را باید ریخت در دبلیو.سی ..بله دیگر 

/ 2 نظر / 6 بازدید
بانو

"فریدا کالو" "پرچم های در اهتزاز"... یادم می مونه. یادم می مونه؟ حتی اگرم من یادم بمونه از کجا گیر بیارم این فیلما رو بعد که دیدمشون بگم میم اینا رو بهم معرفی کرده بود؟

بانو

"به اینکه وقتی هدفی را رها می کنید آن هدف گه تر از این است که شما را بیخیال شود" چقد سگی‌ئه این واقعیت واقــــــــــــــعاً........[خنثی]