سال نو مبارک میم

 

 

فردا سال نو میشود .

اوه میم میدانم که موضوع خیلی جدیدی نیست .

اما یکسال گذشت و بعد باز سال دیگر می آید و ما فکر میکنیم که قرار 

است سال خازق العاده ای باشد اما نمیشود و بعد هی میگوییم

تف به این روزگار.

بی آنکه بدانیم این ما هستیم که هیچ گاه نمیخواهیم قدمی برداریم

یا در نهایتش این است که نمیگذارند و ما هم نمیتوانیم .

اما میم میدانی همگی مان بیهوده تنها حرف میزنم و شب تحویل سال

میگوییم با خود سال بعد فلان میکنم و بهمان اما باز هم ماتحتمان

گشاد تر از آن است که باید.

 

عیب هم ندارد . همین است دیگر . 

/ 1 نظر / 19 بازدید
tala

میگن هر نوشته ایی ی بویی داره !! عطر نوشته هات رو دوست دارم تلخ شیرین صمیمیی