و میم که از همه چیز میترسد .

 

 

میم قسمت پایانی آشنایی با مادر را دید و دیشب این سریال تمام شد . گرچه سعی

میکرد کوچک کوچک ببیند که تمام نشود اما قسمت پایانی یک جوراهایی حالش

را بد کرد . انگار همه چیز این سریال خیلی واقعی بود و برای همین هم میم

تحت تاثیرش قرار گرفت . با آن پایان بد .

می دانید میترسید واقعا همه چیز مثل اتفاقات سریال باشد که مدتها بگردی

دنبال کسی که دوستش داری و پیدایش کنی و در نهایت او بمیرد و تو با

فرد قبلی زندگی ات را آغاز کنی

یعنی واقعا اینقدر گه است همه چیز ؟خیلی عجیب است .بزرگترین جمله ها

فیلم ها کوفت ها و هر چیز دیگری  نتوانتست اینطور میم را بهم بریزد

یک لحظه از فکرش بیرون نمی آید با آنکه اعتقاد دارد این پایان تخمی ترین

و بی دقت ترین و از یر باز کن ترین پایان ممکن بود اما در نهایت ترسناک بود

و میم که از همه چیز میترسد  .

خر.

/ 0 نظر / 21 بازدید