هدیه ی رود نیل

 

 

سیستم کوفتی برای برداشتن پایان نامه اخطار میدهد .

فاک .

یک هفته ی تمام است .درست یک هفته ی تمام و درستش نمیکنند

و ظرفیت پر شد همین امروز و میم مثل خر در گِل ماند . پر شد آقا ..تمام 

شد رفت پی کارش .. 

/ 0 نظر / 18 بازدید