آی گلادیاتـــــور ها

میم که تقریبا از دیروز دارد در مورد 2 کتاب سرچ میکند و دارد سعی میکند

کمی شناخت ٍ اولیه پیدا کند و بعد در همین میان به سایت جالبی بر می خورد

که خوب است و پیشنهاد میکند حتی /. اینکه مشخصات شخصیتی شما

بر اساس یک سری معیار مطرح میشود .

در مورد میم چیز جالبی که وجود داشت این بود که گفت:کارهای ذهنی را بیشتر

از کارهای جسمانی می پسندد که راست گفت و در مورد حرفه هم حرفهای

خوبی زد که بازهم راست گفت.چه میداند..

یادش می آید در گذشته که مینوشت اینجا کسی بود بنام ریقو که کامنت

میگذاشت گاهاً/.ریقو که علیرضا قربانی دوست داشت و میم حتی دیگر

نمی داند او می خواند بازهم اینجا را یا نه/.اینها را گفت چون چند شبی ست

که می خواهد بگوید.بعـ‌ــله.و میرود که رفته باشد و اینترنت و سرعتش که

روی اعصاب است.

/ 2 نظر / 4 بازدید
آیلین

آمدیم برای عرض ارادت و خواندیمتان .