دیشب یک روند ٢٠٠ صفحه کتاب خواند و لذت برد از خواندنش

موضوع محور مرگ می چرخید و میم فکر می کند یک جورهایی از تلفیق

مرگ و عالم ماده نوشته شده بود.

میم دوست دارد در مورد فیلم ها و کتابهایی که می خواند حرف بزند

اما خب این آدم نسی ست که او می گوید تعریف نکن چون می خواهد تجربه اش کند

شاید از این به یعد میم در موردشان برای آدمهایی نوشت که نمیشناسدشان

شعر گفتیم:)

امشب شب خوبی بود که بابتش خوشحال است واقعا هر چند روزهای دیگریی

می آید که تکرار روزهای گذشته است.بععععله

 

/ 0 نظر / 3 بازدید