ای وای میم چه می خواست بگوید؟

دیشب طبق معمول همیشه خواب ترسناکی میدید که یادش هم نیست.

نمی داند چرا هر شب می نویسد قرار نبود همچین کاری کند اما می کند

می دانید گاهی فکر می کند بلاگی هم که به پیشنهاد فرد دیگری باشد

به درد هیچ نمی خورد.او دوست دارد به آن فرد بگوید خیلی گه هستی.

همین جوری .. اعصاب میم را در یک زمان خاصی زیادی گه مال کردی

زیادی ..

/ 0 نظر / 4 بازدید