گرم بخند.

 

 

هی play میکند و هی دوباره.

لذت اش تمامی ندارد انگار .مثل تمام آن حس هایی که تنها 2 روز است

برای خودش دست و پا کرده. مینویسد در دفترچه ی کوچکی که فردا خواهد

خرید.

میم که هندزفری از توی گوشش در نمی آید و حوصله ی بیرون رفتن از در اتاق

را ندارد.میم که از اتاقش متنفر است .از نوشته های کوچک دوزاری اش :).

اما خب عیب هم ندارد.خوب است.تو که فقط دست گرفتن داشتی و هیچ

چیزی نماسید ازت. ها ها.

/ 1 نظر / 6 بازدید
نارنگی

مرسی آهنگ. عــــــــــالی بود. :*