عکاسان سمبولیسم عکاسان باحالی بودند.

عکاسانی که دوستشان داریم.

سمبولیسم مکتب خوبی ست کلا.

هم ادبیاتش و هم نقاشی اش حتی.

میم نمی خواست راجع به سمبولیسم حرف بزند که زد

می خواست بگویی این روزها حس خوبی ندارد خیلی.

روزهای گه میم همه گی سراسر لجن هستند.

نمی خواهدشان.

می فهمید که؟

/ 0 نظر / 3 بازدید