پ مثل هیچ.

نوشت:ما تنها برای مدت زمان به پایان رسیده ی زندگی یک شخص گریه میکنیم

به تو گفته بودم خدای احمق/به تو گفته بودم اتفاقات خارق العاده ی گه ات را

بگذار برای بعد.

اسفندیار خان ِمهربان ِ میم که امروز صبح یک زندگی را تمام می کند و میرود.

اینکه تمام انیمیشن هایش می ماند برای ما/خودش میرود هی/خیلی میرود.

میم عن اش می گیرد از صدای تلفن دیگر/.

اما ..پیرمرد مهربان همیشه در ذهن میم می مانی.پس بدرود./ 1 نظر / 5 بازدید
پاپتی

عُق رو به جای عن میذاشتی ، جالب تر میشد ! بقیشم که باحال ...