میم در برف رفت.در باران برگشت.

میم خودش میرود اما روحش در جایی پرسه میزند که واقعا بداند آنچه 

حافظ گفت حقیقت دارد یا نه. غزل نمی داند چند حتی...

/ 0 نظر / 3 بازدید