85

 

فردا میرود پیش نسی که جمعه برود کنکور ارشد بدهد.

احمقانه است چون هیچ چیزی بلد نیست اما میرود .خیلی هم مهم نیست 

اتاقش بهم ریخته و شلوغ است و  پول ترم آخر کوفتی که خیلی زیاد شده

هر چه یاد گرفت خودش یاد گرفت به معنای واقعی کلمه.

هر کاری کرد تلاش خودش بود و بس باعث افتخار هم نیست.

کلا چیزی در این دنیا وجود ندارد که آدم بتواند به آن افتخار کند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید