آنروز را یادت هست؟

هرچه دلت خواست گفتی/هرکار که دلت خواست کردی/

حالم از آن روزهای پارسال بهم میخورد/.

ولی بدان در همان روزها کاری کردی که دیگر هیچ وقت نتوانم ببخشمت.

حتی اگر خیلی مهربان باشی و گذشت و فداکاری و کوفت و زهرمار کنی .

/ 0 نظر / 16 بازدید