میم نوشته های این وبلاگ را که فراموش نکرده ای.
بازگشت به گذشته کاری خطرناک است.گ
هی میم باید دلت قرص باشد.
تو چیزی که میخواستی را بدست آورده ای.
میم تامل کن/بیاندیش/.
/ 0 نظر / 15 بازدید