پست موقت ِ گهی که دیگر موقت نیست.

 

 

 

 

فعلا میم این را مطمئن است که همه کثافت هستند . 

.....

داستان جمله ی بالا از این قرار است که همه دارند به هم خیانت میکنند.

خیلی ساده است . امروز دوست میم میگفت هشت سال است که با

یک مرد متاهل رابطه دارد.

یا دوستی دیگر که قوانین اخلاقیش بنظر می آمد این اجازه را به او ندهد

به میم ربطی ندارد چون او هم یک عوضی ست . اما حرام زادگی

را میتوان از چهره ی برخی افراد خواند . مثل تویی که 60 سال سن ات

است و تازه یادت افتاده با کسی همسن دخترت دوست ! شوی و 

دوست دختر -پسر بازی کنیدو ولنتاین برای هم عن و گه بخرید .

 

گه است . حال میم از همه اشان بهم میخورد.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید