تمام اون چیزایی که یه روزی می خواستم شاید جای دیگه ست مال کس دیگه ست

 

نسی فردا میرود آن سمنان خراب شده و من و میم دوست نداریم.

این تنهایی ای که این روزها میم تجربه اشان می کند چیز های مزخرفی

هستند.بله ما دچار یک تکرار بزرگ شده ایم که تنها شامل میم نمی شود

شامل جامعه ی بزرگتری می شود که میم و امثالش گه خوردند و در آن

به دنیا آمدند که عجب شانس ـ عنی داشتند و چه اقبال بالا بلندی..

میم به نظر تو امیدی هست که روزی ما هم جزو انسانها به حساب بیاییم؟

دیشب خواب خوبی میدید میم بر عکس شب پیشش که خواب یک زنبور

را میدید که دماغ دارد ..حال بهم زن بود

خواب خوب میم دوباره مربوط به تو بود واو ـ عزیز.خود ـ خودت

/ 4 نظر / 4 بازدید
نگار

سخت نمی گیری؟[متفکر]

بانو

"دیشب خواب خوبی میدید میم بر عکس شب پیشش که خواب یک زنبور را میدید که دماغ دارد ..حال بهم زن بود" =))))) ::D "خواب خوب میم دوباره مربوط به تو بود واو ـ عزیز.خود ـ خودت".. :):):)