یادداشت های میم (ع)

 

این همان پنجره ای ست که شبها ماه می آید کنارش و این هم

دقیقا همان ماهی ست که شبها می آید کنار پنجره.

و خب این میم دیگر همانی نیست که بنشیند دوربین را روی b تنظیم

کند و عکس بگیرد از ماه.

پنجره عنصر مهمی ست اما .بودنش  مثل یک موجود زنده می ماند.

میم از این بالا خدایی می کند.می نشیند روی تخت آدمهای آن پایین را

تماشا می کند گاهی . پنجره عنصر مهمی ست نه برای آدمهای آن

پایین و نه برای خدا بودن میم.مهم است دیگر و دلیل هم ندارد.

و..

دیشب باران می آمد و میم به آقای -ح- از خودش گفته بود.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
احمق

پنجره اتاق ـه من که به دیوار و پنجره رو به رو ـیش باز میشه ، برای داشتن همچین پنجره خوشحال باش ، جدا ً