نمی داند واقعا نمی فهمد که دلیلش چیست؟

    او زاهد است یا بوداست یا مرتاضی چیزی ست که اطرافش اینقدر

خالی ست و تنها باد می پیچد در کنارش؟

نکند خدایی چیزی ست؟

اینها هم که همه اشون یک فرشته ای آدمی شاگردی داشته اند

بی انسان نمانده اند پس.

می دانید من دیگر احساسی ندارم به این موضوع بس که زندگی ام

بدون انسانی می گذرد بدون انسان هایی که بخواهند تغییر ایجاد کنند

چرا؟ ٣ سال بنشینی و تنها باشی در هر روزش

عن آدم در می آید آخرش.

پ.ن:سوم شخص که بیخ ریش میم مانده است.جهنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید