فبلم

هر چه میخواند هر چه میبیند هر گهی که هست بخشی از مرگ است این 
روزها.حتی میم میترسد برود آن کتاب بزرگتر را شروع کند .حتی کتاب عکاسان 
بزرگ حهان هم حکایت عکسهایی ست که بی حضور عکاسانش دم از معروفیت
میزنند.
میم یک آدم گه است .وبلاگش را آنهایی که میخوانند توصیه مبکنم که دیگر 
نخوانند.زیرا او نمیتواند اینجا نقش بازی کند . 
میم آیا روزهای جالب آمده و رفته اند؟
و تو میدانی که مناز روزهای خوب حرفی به میان نیاورده ام و امیدم دیگر
به هیچ چیز در این دنیا نیست.دلخوشی ام اما یک نور کوچک است/.
/ 1 نظر / 17 بازدید
tala

ما میخوانیم به تو چه![نیشخند]