امروز روز آخر است میم. مگر نه؟

 

هی میم چند اخلاق گند و گه ات را دیگر بگذار کنار.چند چیزی که جدیدا عادتت

شده و هر بار میگویی بار آخر است و تکرارش میکنی.

چیزهایی از قبیل بد اخلاقی کردن بی مورد.

خود را افسرده نشان دادن.

غمگین بودن.

فکر های وحشتناک  کردن.

نا امید بودن.

ببی انگیزه بودن.

بی هدف بودن.

ببین بچه ,تمام این کارها وانمود کردنش یا انجام دادنش  آسان است

خودت هم میدانی آن کسی موفق است که خودش با دستان خودش

خودش را بسازد حتی اگر این جمله سه تا خودش دیگر داشت باز هم برایت

مینوشتمش.

هی میم درست باش.این از انسانیت به دور است.

/ 0 نظر / 18 بازدید