میم دوست دارد متنفر باشد اما نمی تواند انگار

 

می دانید آن کسی که دستش را تا بیخ در دماغش فرو میبرد و

پشت ماشین آخرین مدلش نشسته با آن که حرام زاده و حیوان است

و کسی که رک گویی را از حد و چهارچوبش گذرانده و توهین می کند و

بی خیال مخاطبش است همه در یک سطح هستند.

فاقد شعور و رفتارهای انسانی. .

/ 0 نظر / 16 بازدید