میم دارد بالا می آورد.

امروز بی بی سی مردی را نشان میداد که خودش

را آتش زده بود.شعله ی واقعی.

و توی حرام زاده ی عوضی بی همه چیز می فهمی که

کسی که خودش را آتش میزند دیگر هیچ چیز برایش مهم

نیست.می فهمی پدر سگ؟

حالمان خوش نیست برای مردی که دیگر جانی نداشت.

/ 0 نظر / 3 بازدید